Д-р Милена Топалова – психиатър, детски психиатър
Д-р Мая Кобакова психиатър
Снежанка Димитрова - клиничен психолог, психотерапевт
Адрияна Аспарухова – психолог, психотерапевт
Елка Йорданова- административен асистент

Д-р Милена Топалова– психиатър, детски психиатър

Завършва висше медицинско образование в Медицински Университет- Варна през 1988 год.

В Медицинска Академия - София, придобива специалност Психиатрия през 1993, а през 2004г. и специалност Детска психиатрия.

От 1991 год. работи с деца, юноши и семейства, както и с институции работещи в сферата на детско-юношеско развитие и психично здраве.

Допълнителни квалификации по фамилна психотерапия, психодрама и когнитивно-поведенческа психотерапия.


Д-р Мая Кобакова психиатър

Завършва висше медицинско образование в Медицински университет - Варна през 2004 год.

От 2007 год. работи в Детско психиатрично отделение към МБАЛ "Св.Марина".

През 2010 год. придобива специалност Психатрия.


Снежанка Димитрова - клиничен психолог, завършила ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий”, позитивен психотерапевт, семейно консултиране и терапия. Работи с деца и юноши (тревожност, агресивно поведение, проблеми на юношеството,) и възрастни пациенти (невротични и депресивни разстройства).


Адрияна Аспарухова – магистър психолог, завършила Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. Позитивен психотерапевт (базисно и майсторско ниво). Психологично консултиране, индивиадуално и групово, с деца за овладяване на тревожни и депресивни разстройства, хиперактивно поведение, разтройства в адаптацията, обучителни затруднения; и възрастни пациенти с емоционални проблеми, екзистенциални кризи.

 
 
© 2009 - 2017 ФАМИЛЕН ЦЕНТЪР
дизайн kruzdesign.com