„Фамилен център” е пространство за психично здраве за детето и семейството.

Появата му е отговор на нарасналата чувствителност на обществото към психично здравните нужди на децата и юношите и превръщане на детското психично здраве в приоритетна област на интерес и грижи, а също и на растящата потребност от квалифицирана психиатрична помощ за деца и превенция в областта на детско-юношеското душевно здраве.

Следвайки професионалните стандарти на добра практика, оказваме помощ съобразена с индивидуалните особености и терапевтични нужди на всяко дете и семейство - без откъсване на детето от естествената му среда на живот, като държим на ангажираността на родителите в диагностично-лечебния процес и на сътрудничество с институциите, работещи с детето.

Услугите, които предоставяме, включват консултиране, мултидисциплинарна диагностика, извънболнично лечение на деца и юноши, съветване на родители, както и на всеки нуждаещ се от психологична подкрепа, при гарантирана дискретност и уважение правото на свободен избор.

“Фамилен център” си сътрудничи с професионалисти и служби, работещи в сферата на детското развитие и психично здраве - психолози, педагогически съветници, логопеди, специални педагози, общопрактикуващи лекари.
 
 
© 2009 - 2023 ФАМИЛЕН ЦЕНТЪР
дизайн kruzdesign.com